מאי.30

להפוך רשימה מקושרת

להפוך רשימה מקושרת

יש לך רשימה מקושרת. כתוב פונקציה שהופכת אותה.

 1. //reminder - What is Linked List
 2. public class Node {
 3. Node next = null;
 4. int data;
 5. public Node(int d) {
 6. data = d;
 7. }
 8. public void appendToTail(int d) {
 9. Node end = new Node (d);
 10. Node n = this;
 11. while (n.next != null) {
 12. n = n.next;
 13. }
 14. n.next = end;
 15. }
 16. //Actually answer
 17. public void reverse(Node root) {
 18. Node p = root, n = null;
 19. while (p != null) {
 20. Node tmp = p.next;
 21. p.next = n;
 22. n = p;
 23. p = tmp;
 24. }
 25. root = n;
 26. }
 27. }


שתף את הסיפור הזה:

תגובות(0)

השאירו תגובה

קפטצ'ה לא מתאימה

תגובה