שאלת ראיון עבודה - כדורים

יש לך מערך עם כדורים אדומים, צהובים וירוקים. אתה צריך לסדר אותו כך שכל האדומים יהיו בהתחלה וכל הירוקים יהיו בסוף. אין לך שטח זיכרון נוסף להשתמש בו.