מיון מיזוג - Merge Sort

מיון מיזוג (באנגלית: Merge Sort) הוא אלגוריתם מיון רקורסיבי קל למימוש המתבסס על קלות מיזוגם של מערכים ממוינים.

בעיית הסכומים החלקיים

נגיד יש מחסנים שיש להם במלאי מוצר מסוים. אנחנו צריכים לספק בדיוק כמות הנדרשת של המוצר (נגיד 20 מדפסות). נגיד במחסן ראשון יש 2 מדפסות ובמחסן חמישי יש 18 מדפסות - לכן יש להחזיר אותם בין המחסנים המתאימים. יש להחזיר רשימה של מחסנים שאנחנו נקח מהם את המוצר. כמובן, יכול להיות שיהיה יותר מצירוף אחד של מחסנים המתאימים.