מיון מיזוג - Merge Sort

מיון מיזוג (באנגלית: Merge Sort) הוא אלגוריתם מיון רקורסיבי קל למימוש המתבסס על קלות מיזוגם של מערכים ממוינים.