שאילתה על פעילות המשתמשים

יש טבלה שמחזיקה נתונים על פעילות של משתמשים. צריך לכתוב שאילתה שתחזיר מספר מקסימלי של חיבורים בו זמניים של אותו משתמש וכל משתמש וגם זמן מינימום מתי שזה קרה.