בעיית הסכומים החלקיים

נגיד יש מחסנים שיש להם במלאי מוצר מסוים. אנחנו צריכים לספק בדיוק כמות הנדרשת של המוצר (נגיד 20 מדפסות). נגיד במחסן ראשון יש 2 מדפסות ובמחסן חמישי יש 18 מדפסות - לכן יש להחזיר אותם בין המחסנים המתאימים. יש להחזיר רשימה של מחסנים שאנחנו נקח מהם את המוצר. כמובן, יכול להיות שיהיה יותר מצירוף אחד של מחסנים המתאימים.