דצמ.30

dijkstra's algorithm

dijkstra's algorithm

יש למצוא מסלול הכי קצר עם התחשבות לזמן שלוקח להגיעה מנקודה לנקודה.

 1. class Program
 2. {
 3. static void Main(string[] args)
 4. {
 5. Graph g = new Graph();
 6. g.addVertex('A', new Dictionary<char, int>() { { 'B', 7 }, { 'C', 8 } });
 7. g.addVertex('B', new Dictionary<char, int>() { { 'A', 7 }, { 'F', 2 } });
 8. g.addVertex('C', new Dictionary<char, int>() { { 'A', 8 }, { 'F', 6 }, { 'G', 4 } });
 9. g.addVertex('D', new Dictionary<char, int>() { { 'F', 8 } });
 10. g.addVertex('E', new Dictionary<char, int>() { { 'H', 1 } });
 11. g.addVertex('F', new Dictionary<char, int>() { { 'B', 2 }, { 'C', 6 }, { 'D', 8 }, { 'G', 9 }, { 'H', 3 } });
 12. g.addVertex('G', new Dictionary<char, int>() { { 'C', 4 }, { 'F', 9 } });
 13. g.addVertex('H', new Dictionary<char, int>() { { 'E', 1 }, { 'F', 3 } });
 14.  
 15. g.shortestPath('A', 'H').ForEach(x => Console.WriteLine(x));
 16. Console.ReadKey();
 17. }
 18. }
 19.  
 20.  
 21. class Graph
 22. {
 23. Dictionary<char, Dictionary<char, int>> vertices = new Dictionary<char, Dictionary<char, int>>();
 24. public void addVertex(char name, Dictionary<char, int> edges)
 25. {
 26. vertices[name] = edges;
 27. }
 28. public List<char> shortestPath(char start, char finish)
 29. {
 30. var previous = new Dictionary<char, char>();
 31. var distances = new Dictionary<char, int>();
 32. var nodes = new List<char>();
 33. List<char> path = null;
 34.  
 35. foreach (var vertex in vertices)
 36. {
 37. if (vertex.Key == start)
 38. distances[vertex.Key] = 0;
 39. else
 40. distances[vertex.Key] = int.MaxValue;
 41.  
 42. nodes.Add(vertex.Key);
 43. }
 44. while (nodes.Count != 0)
 45. {
 46. nodes.Sort((x, y) => distances[x] - distances[y]);
 47.  
 48. var smallest = nodes[0];
 49. nodes.Remove(smallest);
 50.  
 51. if (smallest == finish)
 52. {
 53. path = new List<char>();
 54. while (previous.ContainsKey(smallest))
 55. {
 56. path.Add(smallest);
 57. smallest = previous[smallest];
 58. }
 59. break;
 60. }
 61.  
 62. if (distances[smallest] == int.MaxValue)
 63. break;
 64.  
 65. foreach (var neighbor in vertices[smallest])
 66. {
 67. var alt = distances[smallest] + neighbor.Value;
 68. if (alt < distances[neighbor.Key])
 69. {
 70. distances[neighbor.Key] = alt;
 71. previous[neighbor.Key] = smallest;
 72. }
 73. }
 74. }
 75. return path;
 76. }
 77. }


תגיות:
שתף את הסיפור הזה:

תגובות(0)

השאירו תגובה

קפטצ'ה לא מתאימה

תגובה