ספט.18

מיון מיזוג - Merge Sort

מיון מיזוג - Merge Sort

מיון מיזוג (באנגלית: Merge Sort) הוא אלגוריתם מיון רקורסיבי קל למימוש המתבסס על קלות מיזוגם של מערכים ממוינים.

 1. public int[] mergeSort(int[] array) {
 2. if (array.Length <= 1)
 3. return array;
 4. int middleIdx = array.Length / 2;
 5. int[] leftHalf = array.Take(middleIdx).ToArray();
 6. int[] rightHalf = array.Skip(middleIdx).ToArray();
 7. return mergeSortedArrays(mergeSort(leftHalf), mergeSort(rightHalf));
 8. }
 9. public int[] mergeSortedArrays(int[] leftHalf, int[] rightHalf) {
 10. int[] sortedArray = new int[leftHalf.Length + rightHalf.Length];
 11. int k = 0;
 12. int i = 0;
 13. int j = 0;
 14. while (i < leftHalf.Length && j < rightHalf.Length) {
 15. if (leftHalf[i] <= rightHalf[j])
 16. sortedArray[k++] = leftHalf[i++];
 17. else
 18. sortedArray[k++] = rightHalf[j++];
 19. }
 20. while (i < leftHalf.Length)
 21. sortedArray[k++] = leftHalf[i++];
 22. while (j < rightHalf.Length)
 23. sortedArray[k++] = rightHalf[j++];
 24. return sortedArray;
 25. }


תגיות:
שתף את הסיפור הזה:

תגובות(0)

השאירו תגובה

קפטצ'ה לא מתאימה

תגובה