ספט.05

יש לממש מחסנית מינימום ומקסימום (Min / Max Stack)

יש לממש מחסנית מינימום ומקסימום (Min / Max Stack)

יש לממש מחסנית מינימום ומקסימום (Min / Max Stack) פונקציה צריכה להחזיר תוצאה ב O(1)

 1. //one implementation used dictionary
 2. public class MinMaxStack {
 3. List<Dictionary<string, int>> minMaxStack = new List<Dictionary<string, int>>();
 4. List<int> stack = new List<int>();
 5. public int Peek() {
 6. return stack[stack.Count - 1];
 7. }
 8.  
 9. public int Pop() {
 10. minMaxStack.RemoveAt(minMaxStack.Count - 1);
 11. var val = stack[stack.Count - 1];
 12. stack.RemoveAt(stack.Count - 1);
 13. return val;
 14. }
 15.  
 16. public void Push(int number) {
 17. Dictionary<string, int> newMinMax = new Dictionary<string, int>();
 18. newMinMax.Add("min", number);
 19. newMinMax.Add("max", number);
 20. if(minMaxStack.Count > 0) {
 21. Dictionary<string, int> lastMinMax = new Dictionary<string, int> (minMaxStack[minMaxStack.Count - 1]);
 22. newMinMax["min"] = Math.Min(lastMinMax["min"], number);
 23. newMinMax["max"] = Math.Max(lastMinMax["max"], number);
 24. }
 25. minMaxStack.Add(newMinMax);
 26. stack.Add(number);
 27. }
 28.  
 29.  
 30. public int GetMin() {
 31. return minMaxStack[minMaxStack.Count - 1]["min"];
 32. }
 33.  
 34. public int GetMax() {
 35. return minMaxStack[minMaxStack.Count - 1]["max"];
 36. }
 37. }
 38.  
 39. //other implementation - used 2 variables + additional values in stack
 40. public class MinMaxStack {
 41. int max = Int32.MinValue;
 42. int min = Int32.MaxValue;
 43. Stack<int> stack = new Stack<int>();
 44. public int Peek() {
 45. return stack.Peek();
 46. }
 47.  
 48. public int Pop() {
 49. int value = stack.Pop();
 50. if(stack.Count <=2 ) {
 51. max = Int32.MinValue;
 52. min = Int32.MaxValue;
 53. stack = new Stack<int>();
 54. } else {
 55. if (value == min)
 56. min = stack.Pop();
 57. if (value == max)
 58. max = stack.Pop();
 59. }
 60. return value;
 61. }
 62.  
 63. public void Push(int number) {
 64. if(number <= min) {
 65. stack.Push(min);
 66. min = number;
 67. }
 68. if(number >= max) {
 69. stack.Push(max);
 70. max = number;
 71. }
 72. stack.Push(number);
 73. }
 74.  
 75. public int GetMin() {
 76. return min;
 77. }
 78.  
 79. public int GetMax() {
 80. return max;
 81. }
 82. }


תגיות:
שתף את הסיפור הזה:

תגובות(1)

 1. רחל גבירץ
  לפני יותר משנה
  תקשיבי הרבה מאד זמן שלא מצאתי מישהי אלופה כמוך באמת כולי הערכה שאלות מסודרות תשובות מעניניות ממש תודה רבה 

השאירו תגובה

קפטצ'ה לא מתאימה

תגובה