ינו.29

נקודת מפגש של שתי רשימות מקושרות

נקודת מפגש של שתי רשימות מקושרות

יש למצוא נקודת מפגש שלי 2 רשימות מקושרות

 1. //solution 1
 2. public Node getIntersection(Node headA, Node headB) {
 3. if(headA == null || headB == null) return null;
 4. Node a_pointer = headA;
 5. Node b_pointer = headB;
 6. while(a_pointer != b_pointer) {
 7. if(a_pointer == null)
 8. a_pointer = headB;
 9. else
 10. a_pointer = a_pointer.next;
 11. if(b_pointer == null)
 12. b_pointer = headA;
 13. else
 14. b_pointer = b_pointer.next;
 15. }
 16. return a_pointer;
 17. }
 18.  
 19. //solution 2
 20. int getNodesCount(Node node)
 21. {
 22. Node current = node;
 23. int count = 0;
 24.  
 25. while (current != null)
 26. {
 27. count++;
 28. current = current.next;
 29. }
 30. return count;
 31. }
 32.  
 33. int getNode(Node head1, Node head2)
 34. {
 35. int c1 = getNodesCount(head1);
 36. int c2 = getNodesCount(head2);
 37. int d;
 38.  
 39. if (c1 > c2)
 40. {
 41. d = c1 - c2;
 42. return getIntesectionNode(d, head1, head2);
 43. }
 44. else
 45. {
 46. d = c2 - c1;
 47. return getIntesectionNode(d, head2, head1);
 48. }
 49. }
 50.  
 51. int getIntesectionNode(int d, Node node1, Node node2)
 52. {
 53. int i;
 54. Node current1 = node1;
 55. Node current2 = node2;
 56. for (i = 0; i < d; i++)
 57. {
 58. if (current1 == null)
 59. {
 60. return -1;
 61. }
 62. current1 = current1.next;
 63. }
 64. while (current1 != null && current2 != null)
 65. {
 66. if (current1.data == current2.data)
 67. {
 68. return current1.data;
 69. }
 70. current1 = current1.next;
 71. current2 = current2.next;
 72. }
 73. return -1;
 74. }


תגיות:
שתף את הסיפור הזה:

תגובות(0)

השאירו תגובה

קפטצ'ה לא מתאימה

תגובה