בעיית תרמיל הגב

נתונה קבוצת עצמים שלכל אחד מהם משקל ומחיר ותיק מוגבל במשקל, שאפשר להכניס לתוכו. המטרה היא להכניס לתיק מהעצמים הנתונים שסכום משקליהם אינו עולה על החסם הנתון, ומחירו מרבי. כל חפץ אפשר להשתמש רק פעם אחד.