נתיב התא הקצר ביותר

בגריד נתון של אפסים ואחדים, יש לנו שורה ועמודה התחלתיים sr, sc ושורה ועמודה יעד tr, tc. החזירו את אורך הנתיב הקצר ביותר מ-sr, sc ל-tr, tc שהולך לאורך ערכי 1 בלבד. כל מיקום בנתיב, כולל ההתחלה והסוף, חייב להיות 1. כל מיקום עוקב בנתיב חייב להיות מצמיד בארבע הכיוונים למיקום הקודם. מובטח ש-grid[sr][sc] = grid[tr][tc] = 1, והמיקומים ההתחלתי והיעד שונים. אם המשימה בלתי אפשרית, החזירו -1. Time Complexity = O(N), Space O(N)