בעית הטלת ביצה

יש בניין בעל 100 קומות. אם ביצה נופלת מקומה n ומעלה, היא נשברת. אם מטילים אותה מקומה מתחת ל - n, היא לא נשברת. נותנים לך 2 ביצים. צריך למצוא n, כאשר מפחיתים את הכמות הזריקות במקרה הגרוע.