חיבור של 3 מספרים

נותנים מערך לא מסודר ומספר שצריך להגיעה עליו ע''י חיבור של 3 מספרים מהמערך הנתון. יש להחזיר רשימה של triplets שסכום של כל Triplet יהיה שווה למספר מטרה.