מיון מיזוג - Merge Sort

מיון מיזוג (באנגלית: Merge Sort) הוא אלגוריתם מיון רקורסיבי קל למימוש המתבסס על קלות מיזוגם של מערכים ממוינים.

LRU Cache

יש לממש LRU Cache ע''י שימוש במבנה מהיר שיאפשר גישה מהירה ועידכון מהיר. חשוב ש cache מוגבל בגודלו ופריטים שלא ניגשו אליהם הרבה זמן ימחקו ראשונים.

Boggle Board

נותנים מערך דו-מימדי של תווים (לוח) ורשימה של מילים שצריך למצוא בלוח. יש לכתוב אלגוריטם שמוצא את כל המילים.

חיבור של 3 מספרים

נותנים מערך לא מסודר ומספר שצריך להגיעה עליו ע''י חיבור של 3 מספרים מהמערך הנתון. יש להחזיר רשימה של triplets שסכום של כל Triplet יהיה שווה למספר מטרה.

תפוחים רקובים

נתון מערך עם דו מימדי עם ערכים אפשריים: 0 - מקום ריק 1 - תפוח טרי 2 - תפוח רקוב כל דקה תפוח טרי שהיה במגע עם תפוח רקוב הופך להיות גם רקוב. כמה דקות צריכים לעבור עד שכל התפוחים יהיו רקובים. אם זה לא אפשרי - יש להחזיר 1-.