נתיב התא הקצר ביותר

בגריד נתון של אפסים ואחדים, יש לנו שורה ועמודה התחלתיים sr, sc ושורה ועמודה יעד tr, tc. החזירו את אורך הנתיב הקצר ביותר מ-sr, sc ל-tr, tc שהולך לאורך ערכי 1 בלבד. כל מיקום בנתיב, כולל ההתחלה והסוף, חייב להיות 1. כל מיקום עוקב בנתיב חייב להיות מצמיד בארבע הכיוונים למיקום הקודם. מובטח ש-grid[sr][sc] = grid[tr][tc] = 1, והמיקומים ההתחלתי והיעד שונים. אם המשימה בלתי אפשרית, החזירו -1. Time Complexity = O(N), Space O(N)

מחשבון

מקבלים מחרוזת שיכולה להכיל מספרים שלמים חיוביים וסימני "+","-","\","*" וגם לפעמים רווח " ". יש לחשב תוצאה. לדוגמה: " 2 / 3+5 " יהיה שווה 5.

בעיית הסכומים החלקיים

נגיד יש מחסנים שיש להם במלאי מוצר מסוים. אנחנו צריכים לספק בדיוק כמות הנדרשת של המוצר (נגיד 20 מדפסות). נגיד במחסן ראשון יש 2 מדפסות ובמחסן חמישי יש 18 מדפסות - לכן יש להחזיר אותם בין המחסנים המתאימים. יש להחזיר רשימה של מחסנים שאנחנו נקח מהם את המוצר. כמובן, יכול להיות שיהיה יותר מצירוף אחד של מחסנים המתאימים.

שאילתה על פעילות המשתמשים

יש טבלה שמחזיקה נתונים על פעילות של משתמשים. צריך לכתוב שאילתה שתחזיר מספר מקסימלי של חיבורים בו זמניים של אותו משתמש וכל משתמש וגם זמן מינימום מתי שזה קרה.

שאלת ראיון עבודה - כדורים

יש לך מערך עם כדורים אדומים, צהובים וירוקים. אתה צריך לסדר אותו כך שכל האדומים יהיו בהתחלה וכל הירוקים יהיו בסוף. אין לך שטח זיכרון נוסף להשתמש בו.

בעית הטלת ביצה

יש בניין בעל 100 קומות. אם ביצה נופלת מקומה n ומעלה, היא נשברת. אם מטילים אותה מקומה מתחת ל - n, היא לא נשברת. נותנים לך 2 ביצים. צריך למצוא n, כאשר מפחיתים את הכמות הזריקות במקרה הגרוע.

גמדים

לפניך 1000 מנורות, לכל מנורה מתג המדליק אותה בלחיצה אחת ומכבה אותה בלחיצה שנייה. כל המנורות כבויות. 1,000 גמדים מגיעים. הראשון לוחץ על כל המתגים ומדליק את כל הנורות, השני לוחץ על כל מתג שני (המתגים הזוגיים), השלישי לוחץ על כל מתג שלישי, וכן הלאה. אילו נורות תהיינה דלוקות לאחר שכל הגמדים סיימו להשתולל?